Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 – Đã Kiểm Toán

Kính gởi: Quý Cổ Đông,
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cổ đông Báo cáo Tài chính năm 2015 – đã kiểm toán (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015). Xin mời xem thông tin ở phía dưới.

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *