Báo Cáo Tài Chính Quý 2/2015 (Đã Kiểm Toán)

Kính gởi: Quý Cổ Đông,
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2015 (đã kiểm toán) của Công ty và văn phòng Công ty. Xin mời xem thông tin ở phía dưới.

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *