Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

 webmaster  23-07-2017  321 Lượt xem

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán NN; Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM; Quý Cổ đông.
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.
Trân trọng.
 
Xin nhấn vào đây để xem

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm