Nghị quyết số 01 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  28-12-2017  243 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 01 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam.
Quyết nghị các nội dung chính như sau:
1. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tồng Giám đốc Công ty.
2. Giao Tồng Giám đốc công ty có trách nhiệm công bố thông tin về kết quả bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc đến các đơn vị, cơ quan liên quan.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm