Nghị quyết số 03 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  27-01-2018  214 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 02 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam.
Quyết nghị các nội dung chính như sau:
1. Thống nhất kế hoạch SXKD và Đầu tư XD năm 2018.
2. Giao kế hoạch SXKD và Đầu tư XD Quý I/2018.
3. Thông qua việc cơ cấu, tổ chức lại của các phòng Kinh doanh.
Trân Trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm