Nghị quyết số 05 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  01-03-2018  248 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 05 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam.
Quyết nghị các nội dung chính như sau:
1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là ngày 27/3/2018.
2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 dự kiến ngày 21/4/2018 tại NM Phân bón Hiệp Phước (địa chỉ: Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM).
Trân Trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm