Nghị quyết số 06 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  08-03-2018  249 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông.
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 06 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam.
Quyết nghị các nội dung chính như sau:
1. Triển khai quy trình bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Hữu Cuông – Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.
Trân Trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm