Nghị quyết số 10 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  10-04-2018  226 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 10 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lâm Thái Dương để trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận.
2. Tiếp nhận giấy đề cử thành viên HĐQT của cổ đông Tập đoàn HCVN về việc đề cử ông Nguyễn Văn Quý để giới thiệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
Trân trọng.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm