Nghị quyết số 11 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  10-04-2018  243 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 11 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
1. Giao kế hoạch SX-KD Quý II/2018.
2. Thông qua việc sát nhập phòng Lao động – Tiền lương vào phòng Tổ chức cán bộ – hành chính thành phòng Tổ chức – Hành chính từ ngày 01/05/2018.
3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty.
4. Thông qua tờ trình số 124/TTr-PBMN về việc giới thiệu nhân sự triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công ty.
Trân Trọng

Xin nhấn vào đây để xem

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm