Nghị quyết số 17 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  10-05-2018  247 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 17 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:

1. HĐQT thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Cuông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty CP Phân bón Miền Nam.
3. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty CP Phân bón Miền Nam.
Trân trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm