Nghị quyết số 33 – Năm 2018 HĐQT Cty Cp Phân bón Miền Nam

 webmaster  21-11-2018  235 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 33 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
– Nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018.
– Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018.
– Ngày thanh toán dự kiến: 31/12/2018.
Trân trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm