CÔNG BỐ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH CỦA HDQT VỀ NGƯỜI NỘI BỘ

 webmaster  22-05-2018  321 Lượt xem
Kính gởi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM; Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam xin thông báo về việc quyết định của Công như sau:
– Ông Đổ Văn Tuấn – giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/06/2018.
– Ông Trần Hữu Cuông – Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/06/2018.
Trân trọng.
Xin nhấn đây để xem quyết định Kế toán trưởng29
Xin nhấn đây để xem quyết định Phó Tổng Giám đốc

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm