Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019-SFG

 Trịnh Quốc Hùng  11-04-2019  285 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý Cổ đông.
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam xin gửi đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 26/4/2019 tại Nhà máy Phân bón Hiệm Phước – Lô B2, khu B, KCN Hiệp Phước, huện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông Báo Về Việc Tổ Chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2019

1. Chương Trình Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2019

2. Giấy đăng Ký Tham Dự Đại Hội

3. Giấy ủy Quyền Tham Dự Đại Hội

4. Quy Chế Tổ Chức Đại Hội

5. Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 đã được Kiểm Toán

6. Báo Cáo Hoạt động Của Ban Kiểm Soát

7. Tờ Trình Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Năm 2019

8. Tờ Trình Báo Cáo Thù Lao HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký Công Ty Năm 2018 Và Dự Kiến Mức Thù Lao Của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký Công Ty Năm 2019

9. Tờ Trình Phương án Phân Chia Lợi Nhuận Năm 2018 Và Chi Trả Cổ Tức Năm 2018

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm