Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021

 Trịnh Quốc Hùng  26-02-2021  250 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Trân trọng!

Cong Bo Thong Tin Ngay Cuoi Cung Dang Ky Dai Hoi Co Dong 2021.signed

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm