Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 – 2017

 webmaster  24-05-2018  281 Lượt xem

Kính gửi:
– Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
– UB Chứng Khoán Nhà Nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
– Quý Cổ đông.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin thông báo đến Quý cơ quan, Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2017.
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018.
Lý do và mục đích:
Thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền.
Đối với cổ phiếu: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 600 đồng).
Ngày thanh toán: 29/06/2018.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, trụ sở: 125B. CMT8, P.5, Q.3, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/06/2018, xuất trình chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng của người được ủy quyền và giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương)  và bản chính sổ cổ đông.
Trân trọng,
Xin nhấn vào đây để xem thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm