Thông tin Người nội bộ

 Trịnh Quốc Hùng  03-05-2019  305 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về thông tin Người nội bộ Công ty: Ông Đặng Tấn Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông Tin Người Nội Bộ

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm