Báo cáo tài chính quý 2 – 2016 đã kiểm toán

 webmaster  15-08-2016  208 Lượt xem
Kính gởi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, Quý Cổ Đông;
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý Cơ Quan, Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2016 (đã kiểm toán) của Công ty và văn phòng Công ty.
Xin mời xem thông tin ở phía dưới.
Trân Trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm