CÔNG VĂN XIN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC VÀ CV PHÚC ĐÁP CỦA UBCKNN

 webmaster  15-04-2016  217 Lượt xem

Kính gởi:
– Ủy ban chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam gởi công văn đến Quý cơ quan để xin gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính Quý, bán niên, năm.
Xin nhấn vào đây để xem công văn

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm