Hội Thao Phân Bón Miền Nam 2018

Trong hai ngày 31/08/2018 và ngày 01/09/2018 tại Cung văn hóa Lao Động Tp.HCM, Công Ty CP Phân bón Miền Nam đã tổ chức thành công hội thao công ty 2018. Hội thao là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động,[…..]