Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

 Phân bón Miền Nam - SFJC  23-03-2022  136 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 719-KH/ĐU ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hôm nay, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền tổ chức cho 95 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Để đảm bảo giãn cách theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, Hội nghị được tổ chức qua hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính và các điểm cầu tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty.

– Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính trụ sở văn phòng Công ty, số 125B đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Tần Xuân Bảo – Nguyên Phó Hiệu Trưởng thường trực trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trịnh Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty.

Đồng chí Tần Xuân Bảo triển khai nội dung Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh, để Kết luận 21-KL/TW đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận; nhận thức rõ trách nhiệm của mình; gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao nhất.

Tại Hội nghị, đồng chí Tần Xuân Bảo, báo cáo viên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày với Hội nghị những nội dung chính và một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII đặt ra vấn đề rộng hơn là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện những kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và các nghị quyết, kết luận khác của cấp ủy các cấp; tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động của Công ty, qua đó xây dựng Phân bón Miền Nam phát triển bền vững, ngày càng khẳng định là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón hàng đầu Việt Nam.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm