Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

 Phân bón Miền Nam - SFJC  26-07-2022  142 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 962-KH/ĐU ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tại Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2, khu B, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt Công ty, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty, với tổng số gần 100 cán bộ đảng viên tham dự.

Đồng chí Trịnh Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đến dự và phát biểu.

Đồng chí Trịnh Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, trong đó nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng, có nhiều điểm mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; nông nghiệp và nông thôn, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên đảng viên, từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đơn vị trong việc cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiến sĩ Trần Hải Hà – Giảng viên khoa Lý luận Cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Trần Hải Hà – Giảng viên khoa Lý luận Cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi cũng như giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm