TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
– Đại điểm tố chức: Hội trường nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2, khu B, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trân trọng!

Tài Liệu Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2020 NHO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *