Thông báo thay đổi Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt nam tại Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam thông báo tới quý cổ đông về việc thay đổi Người đại diện Phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty.
Trận trọng!

Quyết định Thôi Cử Người đại Diện Phần Vốn Tập đoàn Tại Công Ty Cổ Phần Phân Bón Miền Nam

Quyết định Cử Người đại Diện Phần Vốn Tập đoàn Tại Công Ty Cổ Phần Phan Bón Miền Nam

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *