Thông tin Người nội bộ

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về thông tin Người nội bộ Công ty: Ông Đặng Tấn Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông Tin Người Nội Bộ

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *