Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Khả Yêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

 Trịnh Quốc Hùng  13-12-2019  398 Lượt xem