Vinachem: Hội nghị tổng kết năm 2020

 Trịnh Quốc Hùng  15-01-2021  375 Lượt xem

Ngày 15/1/2021, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng thực hiện trong năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tới dự, chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, các đơn vị thuộc Vinachem đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó là khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt công tác. Các yếu tố như thời tiết diễn biến bất lợi (mưa đá ở miền Bắc; hạn hán tại Tây Nguyên, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long) đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác, giảm nhu cầu phân bón. Bên cạnh đó, việc cân đối nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là khó khăn lớn đối với Vinachem. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả của Tập đoàn ở mọi mặt công tác nên đến nay, toàn Tập đoàn không phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19 và bảo đảm duy trì việc làm cũng như thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế (không tính 4 đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ về xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương) đạt 29.661 tỷ đồng, bằng 85,9% kế hoạch năm, bằng 89,3% so với năm 2019. Doanh thu đạt 32.564 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm, giảm 7,3% so với năm 2019. Nộp ngân sách nhà nước đạt 1.468 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/ người/ tháng. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 1.687 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm, tăng 12,8% so với năm 2019. Một số đơn vị có lợi nhuận tăng cao, gồm: Công ty CP CN Cao su Miền Nam tăng 63,1%, Công ty CP Phân bón Bình Điền tăng 42,7%, Công ty CP Bột giặt LIX tăng 29,4% so với thực hiện năm 2019. Một số đơn vị có lợi nhuận giảm mạnh, gồm: Công ty CP Hóa chất Việt trì giảm 36,5%; CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng lỗ 256% so với thực hiện năm 2019.

Năm 2020, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 3,03 triệu tấn phân bón các loại; 3,1 triệu chiếc lốp ô tô; 2,265 triệu kWh ắc quy; gần 280 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 476,5 triệu USD, đạt 75% so với kế hoạch năm. Trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 291,7 triệu USD, tăng 3% so với năm 2019; nhập khẩu đạt 184,8 triệu USD, giảm 19% so với năm 2019.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong năm 2020 đạt 396 tỷ đồng, bằng 74,3% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Trong năm, Tập đoàn đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp thẩm quyền về việc quyết toán các hợp đồng thuộc Dự án Khai thác và chế biến Muối mỏ Lào; tiếp tục tập trung cao độ cho các dự án quan trọng như: Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển tại Thanh Hóa của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển; .. và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án như: Dự án mở rộng Nhà máy Tuyển Bắc Nhạc Sơn (của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Dự án đầu tư sản phẩm mới gốc Clo (của Công ty CP Hóa chất Việt Trì), Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch (của Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam), …

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, song các công ty liên doanh, liên kết của Tập đoàn đạt kết quả sản xuất kinh doanh tăng so với thực hiện năm 2019, cụ thể: Doanh thu của 2 Công ty liên doanh mà Tập đoàn trực tiếp tham gia góp vốn là: 5.881 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm của 2 công ty lần là: Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam ước lãi sau thuế đạt 265 tỷ đồng, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2019; Công ty TNHH TPC Vina ước đạt 269 tỷ đồng, bằng 170% so với cùng kỳ năm 2019. Một số công ty liên kết, có kết quả doanh thu và lợi nhuận như sau: Công ty CP Cao su Sao vàng doanh thu đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 44% và lợi nhuận đạt 90 tỷ đồng, tăng 76% so với thực hiện năm 2019; Công ty CP Bột giặt NET có doanh thu đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận đạt 138 tỷ đồng, tăng 60% so với thực hiện năm 2019; Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam có doanh thu đạt 505 tỷ đồng, giảm 6% và lợi nhuận đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 58% so với thực hiện năm 2019; Công ty CP Vật tư & XNK Hóa chất có doanh thu đạt 135 tỷ đồng, giảm 19% và lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng, tăng 96% so với thực hiện năm 2019.

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong năm qua, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tập đoàn đã phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà đất tại 03 đơn vị thực hiện cổ phần hóa là Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/NĐ-CP của Tập đoàn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tích cực, chủ động thực hiện các bước về thoái vốn như: Tập đoàn đã rà soát, triển khai thực hiện thoái vốn tại toàn bộ các doanh nghiệp còn lại theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 3077/BCT-TC ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thương và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban; Triển khai các bước thoái vốn tiếp theo đối với các đơn vị thoái vốn lần đầu không thành công theo quy định ; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các bước thoái vốn tại 05 đơn vị: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Công tác khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động , kỹ thuật và môi trường cũng được Vinachem ưu tiên thực hiện trong năm vừa qua. Theo đó, Tập đoàn đã tổ chức hội thảo với Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam về phương án xử lý bã thải Gyps và khả năng ứng dụng để cải tạo đất canh tác bị nhiễm mặn tại các vùng, địa phương chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn; tổ chức hội nghị tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn và hướng tới hợp tác với Cục Sở hữu Trí tuệ trong đề án nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong hoạt động sở hữu trí tuệ; Công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được chú trọng đôn đốc và được các đơn vị trong Tập đoàn quan tâm thực hiện theo quy định. Ngay từ đầu năm, Tập đoàn đã xây dựng và ban hành Chỉ thị về công tác ATVSLĐ-PCCN-BVMT quán triệt tới các đơn vị thành viên để triển khai thực hiện. Tại Công ty mẹ- Tập đoàn, đã tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC theo quy định. Trong năm 2020, không xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai thực hiện theo quy định.

Việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn vẫn được duy trì, trong đó: giá trị mua bán nội bộ đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2019. Trong đó, tỉ lệ sản lượng mua nội bộ Tập đoàn trên tổng lượng mua đối với khí nitơ, săm lốp các loại, dầu phủ và hóa chất vẫn đạt mức cao là 100%. Một số sản phẩm có tỷ trọng mua nội bộ cao hơn năm 2019 là ure đạt 43% (năm 2019 đạt 32%), amoniac đạt 62% (năm 2019 là 59%), NaOH là 57% (năm 2019 đạt 48%). Tỷ lệ mua nội địa sản phẩm DAP bằng năm 2019 là 56%.

Song song với các công tác trên, công tác lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và công tác thi đua khen thưởng liên tục được phát huy rộng khắp ở tất cả các đơn vị thành viên. Các hoạt động xã hội, từ thiện cũng được Tập đoàn tích cực triển khai với nhiều nội dung có ý nghĩa. Năm 2020, tổng số tiền ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trong năm 2020 của toàn thể các đơn vị trong Tập đoàn là trên 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, năm 2020 Tập đoàn cũng tập trung chuẩn bị các nguồn lực tài chính để cân đối đủ vốn cho dự án và cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; triển khai hoàn thiện tổ chức các Ban thuộc Tập đoàn; cũng như bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Tập đoàn trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch UB Quản lý Vôn Nhà nước đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn trong năm vừa qua; đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đang gặp phải trong thời điểm hiện nay; đồng thời đồng chí đã có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao về các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Theo đó, trong năm 2021, Tập đoàn sẽ quyết liệt chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị xuất sắc

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao Cờ thi đua Tập đoàn cho các đơn vị xuất sắc

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao kỷ niệm chương cho các đơn vị có doanh thu lớn nhất

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao kỷ niệm chương cho các đơn vị có lợi nhuận lớn nhất

Nhân dịp này, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước đã tặng cờ khen thưởng cho 07 đơn vị đạt kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn Hóa chất Việt nam đã trao tặng Cờ thi đua của Tập đoàn cho 08 đơn vị đạt thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khen thưởng 06 đơn vị có doanh thu cao, 06 đơn vị có lợi nhuận cao năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát động phong trào thi đua

Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2021 nhằm kêu gọi tập thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn tích cực sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn nêu rõ: Trong năm 2021, các ban chuyên môn trong Tập đoàn sẽ bám sát các cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn và xây dựng đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch 5 năm chiến lược phát triển của Tập đoàn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát một cách an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường ; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm và xử lý dịch vụ ; đẩy nhanh tiến độ xử lý các kiến nghị của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, luôn đồng hành và tạo điều kiện tối đa để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất ; tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Tập đoàn cho phù hợp với tình hình thực tế ; tăng cường ứng dụng công tác công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của Tập đoàn ; tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để đề xuất, kiến nghị giải quyết dứt điểm các dự án thuộc Đề án 1468 ; ….

Nguyễn Hương

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm