Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 admin  13-06-2023  56 Lượt xem

Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, đưa doanh nghiệp vượt khó.

Nhiều giải pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Ngày 13/6, Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ong dang tan thanh
Ông Đặng Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tại đại hội, đồng chí Trịnh Quốc Hùng – Phó Bí thư đảng ủy công ty cho biết, Đảng bộ Công ty CP Phân bón Miền Nam là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, có 83 đảng viên sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty có 11 đồng chí, Bí thư, 01 Phó Bí thư, Ban Thường vụ có 03 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 03 đồng chí. Năm 2023, là năm giữa thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty CP Phân bón Miền Nam.

Theo đó, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, Đảng ủy Công ty triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương đến các Chi bộ trực thuộc bằng hình thức sao gửi, giao cho đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ triển khai đến tất cả đảng viên trong Chi bộ, ngoài ra Đảng ủy Công ty còn xây dựng chương trình hành động để triển khai đến các Chi bộ để cụ thể hóa nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị.

ong trinh quoc hung
Ông Trịnh Quốc Hùng, Phó Bí thư Công ty báo cáo tại Hội nghị

Hằng năm, Đảng ủy Công ty ban hành Nghị quyết công tác năm, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tổ chức triển khai thực hiện: Nghị quyết công tác năm 2021 (số 02-NQ/ĐU ngày 17/02/2021) Nghị quyết công tác năm 2022 (số 04-NQ/ĐU ngày 11/01/2022) Nghị quyết công tác năm 2023 (số 04-NQ/ĐU ngày 10/02/2023). Hằng tháng đều họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và giao nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới để chính quyền tổ chức triển khai.

Đặc biệt, Đảng ủy Công ty xác định nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế, đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại. Theo đó, việc triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức nghiêm túc, các cấp ủy đã xây dựng chương trình hành động, phổ biến tới tất cả các đảng viên, qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Nội dung chương trình hành động được cụ thể hóa, chi tiết, rõ ràng, thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, các giải pháp thực hiện Nghị quyết luôn gắn với xây dây dựng chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Công ty giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy làm đầu mối trong công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết trong toàn Đảng bộ, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty các giải pháp để triển khai có hiệu quả nghị quyết, đồng thời báo cáo Đảng ủy Công ty những cấp ủy không thực hiện tốt việc triển khai nghị quyết.

Nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh

 Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác, Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết công tác năm, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tổ chức triển khai thực hiện: Nghị quyết công tác năm 2021(số 02-NQ/ĐU ngày 17/02/2021) Nghị quyết công tác năm 2022 (số 04-NQ/ĐU ngày 11/01/2022) Nghị quyết công tác năm 2023 (số 04-NQ/ĐU ngày 10/02/2023).

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, do thị trường phân bón trong nước cung vượt cầu và phân bón NPK xuất khẩu giảm do không thể cạnh tranh được về giá bán với phân bón xuất xứ từ Trung Quốc. Năm 2021 và năm 2022 có những khó khăn thách thức và thuận lợi đan xen, Công ty đã chủ động và linh hoạt để khắc phục những khó khăn và tận dụng thời cơ, cơ hội để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.qua đó có điều kiện để chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2023 giá phân bón trong nước và thế giới giảm rất mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhờ đó, tỷ lệ tăng trưởng bình quân từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023 tăng 22% và cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ là 105%. Đối với lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ tăng trưởng bình quân từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023 đạt 433% cao hơn rất nhiều so với mục tiêu tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ là 4%.

Công ty cũng đặc biệt quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm thu nhập, việc làm của người lao động như: 100% người lao động phải được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN theo quy định. Thực hiện tốt công tác nâng lương tối thiểu vùng, thi và nâng bậc lương cho người lao động đúng thời hạn, xây dựng quy định trả lương mới để nâng cao thu nhập cho người lao động khi nghỉ hưu theo chế độ. Thực hiện tốt các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể. Thu nhập bình quân giữa nhiệm kỳ của Người lao động ổn định, các chế độ thưởng nhân ngày lễ, Tết ngày càng được nâng cao.

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Trịnh Quốc Hùng cho biết, từ nay đến hết năm 2024 là thời gian có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tình hình trên, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Người lao động Công ty phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Bên cạnh đó tranh thủ tối đa các cơ hội và điều kiện thuận lợi; khắc phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; Thực hiện theo phương châm hành động “Đoàn kết -Kỷ cương – Quyết liệt – Linh hoạt – Sáng tạo – Hiệu quả”; và tinh thần: “Nhận thức là phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng phải kịp thời, xử lý phải nghiêm minh” phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sản xuất kinh doanh đã đề ra.

ong nguyen van quy
Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam cần chủ động triển khai các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý biểu dương sự tích cực, chủ động của Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam trong việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng ghi nhận, đóng góp cho thành công chung của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý cũng chỉ rõ, giai đoạn tới, toàn ngành Hóa chất sẽ còn phải đối diện nhiều khó khăn thách thức. Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam cần chủ động triển khai các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra.

Nhân dịp sơ kết hai năm thực hiện chỉ thị Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Đảng ủy Công ty CP Phân bón Miền Nam đã khen thưởng cho 2 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

đảng ủy phân bón miền nam 1

đảng ủy phân bón miền nam 3

Trần Bản

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm