Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

 webmaster  29-07-2016  296 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán NN; Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM; Quý Cổ đông.
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
Trân trọng.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm