Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

 webmaster  25-01-2017  255 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán NN; Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM; Quý Cổ đông.
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.
Trân trọng.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm