Nghị quyết số 06 – Năm 2019 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  14-01-2019  266 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 6 –  năm 2019 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
– Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp, kể từ ngày 21/01/2019 (Lý do nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốcTập đoàn Hóa chất Việt Nam).
– Quyết định bổ nhiệm có thời hạn (3 năm) ông Đặng Tấn Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019.
Trân trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm