Nghị quyết số 19 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  22-05-2018  260 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 19 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với nội dung như sau:
– Số tiền dự kiến chi trả: 28.738.399.800 đồng.
– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018.
– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng).
– Ngày thực hiện thanh toán dự kiến: 29/06/2018.
Trân trọng.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm