Nghị quyết số 22 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  30-06-2018  211 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 22 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
– Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
– Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Tấn Thành – Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
Trân trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm