Nghị quyết số 26 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  23-09-2018  258 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 26 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
–  Nhất trí thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Vụ – Phó giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy phân bón Cửu Long.
– Thông qua việc ban hành :Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam”; “Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ:
Trân trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm