Quyết định số 13 – Năm 2017 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  19-06-2017  243 Lượt xem

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gửi Quý cơ quan, Quý cổ đông Quyết định số 13 – năm 2017 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
Xin nhấn vào đây để xem

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm