Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 – SFG

 Trịnh Quốc Hùng  26-04-2019  311 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chúng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (kèm theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020) được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, khu B, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trân Trọng!

Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Năm 2019 SFG

Biên Bản Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên 2019

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm