BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ PHẬN VĂN PHÒNG QUÝ III NĂM 2019

 Trịnh Quốc Hùng  25-10-2019  274 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông báo cáo tài chính bộ phận Văn phòng quý III năm 2019.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ PHẬN VĂN PHÒNG QUÝ III NĂM 2019

Trân trọng!

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm