ĐẠI HỘI CHI BỘ NHÀ MÁY PHÂN BÓN CỬU LONG NHIỆM KỲ 2022 – 2025

 admin  01-09-2022  121 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong không khí cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc Khánh (02/9/1945 – 02/9/2022). Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2022 Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Đoàn Tấn Sang – Bí thư Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long nhiệm kỳ 2020 – 2022 thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 mặc dù thay đổi về mô hình quản lý, nhân sự cấp ủy luôn có sự biến động, nhưng với tình thần đoàn kết của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Người lao động, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, của Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, nên về cơ bản Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Người lao động, triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy Công ty, quy chế, quy định của Công ty, đặc biệt triển khai tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Nội dung và chất lượng sinh hoạt ngày một nâng cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2020 – 2022, là nhiệm kỳ gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên cấp ủy Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, tổng sản lượng sản xuất đạt 78.534,5 tấn, thu nhập người lao động đạt 8,6 triệu đồng bằng 101,2% so với kế hoạch, công tác đầu tư, sửa chữa luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng khi đưa vào vận hành, cơ sở vật chất sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu chăm lo sức khỏe cho người lao động. Công tác phát triển đảng viên luôn được cấp ủy quan tâm, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã kết nạp được 02 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, cấp ủy cũng chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng ngề cho Người lao động, đào tạo trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trong quy hoạch để tạo nguồn cán bộ đáp ứng như cầu trong thời gian tới. Ngoài công tác lãnh dạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cấp ủy còn thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác an sinh xã hội, tổng số tiền đã thực hiện là 571,4 triệu đồng, nuôi dưỡng 02 Mẹ Việt Nam anh hùng, chương trình giải cứu nông sản, hiến máu nhân đạo….

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ phấn đấu “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, phát triển ít nhất 02 đảng viên mới, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tối thiểu 95%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10%, không có đảng viên hoàn không hoàn thành việm vụ, 100% cán bộ đảng viên đang ký học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong, phòng cách Hồ Chí Minh”, cán bộ đảng viên và Người lao động được học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Điều lệ của tổ chức. Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chế độ với người lao động, quan tâm và chăm lo đời sống cho Người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân trong nhiệm kỳ là 9,5 triệu đồng, tăng 10, 46% so với nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện cho các tổ cức đoàn thể phát huy vai trò và triển khai các nhiệp vụ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đoàn Tấn Sang – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội
Đồng chí Đoàn Tấn Sang – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đền dự và chỉ đạo Đại hội. Qua đó, đồng chí Đạng Tấn Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội cũng như xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2022 đã thẳng thắn nhìn vào sự thật, nêu bật những ưu điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nêu lên một số điểm hạn chế, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Đặng Tấn Thành nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long cần triển khai thực hiện: Tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt 03 mục tiêu tổng quát trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; khắc phục những tồn tại, hạn chế, chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch đào đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên thuộc diện quy hoạch để tạo nguồn cán bộ có trình độ, đảm đương được nhiệm vụ khi đề bạt, bổ nhiệm và bố trí sử dụng; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, có giải pháp giúp đỡ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra cấp ủy khóa mới gồm 05 đồng chí, đồng chí Đoàn Tấn Sang được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Thanh Định giữ chức vụ Phó Bí thư Nhà máy Phân bón Cửu Long, cấp ủy khóa mới là những đồng chí có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức và được cán bộ đảng viên, Người lao động tín nhiệm.

Đại hội bỏ phiếu
Đại hội bỏ phiếu
Đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2022 - 2025)
Đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2025)

Để ghi nhận những đóng góp của đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Tại Đại hội,  đồng chí đồng chí Đặng Tấn Thành thay mặt Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tặng giấy khen cho 04 đồng chí: đồng chí Đoàn Tấn Sang – Bí thư Chi bộ, đồng chí Trương Văn Quang – Phó Bí thư Chi bộ, Đổng chí Huỳnh Văn Chiến – Phó Giám đốc nhà máy, Đồng chí Trương Thái Ngân – Tổ phó phụ trách tổ in bao nhà máy.

Đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đồng chí Đặng Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên tập thể Người lao động có thêm sức mạnh, ý chí, duy trì đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2022 – 2025, góp phần vào thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ Nhà máy Phân bón Cửu Long

nhiệm kỳ 2022 – 2025

 

Người thực hiện: Trịnh Quốc Hùng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm