ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

 Phân bón Miền Nam - SFJC  23-04-2021  264 Lượt xem

Ngày 23 THÁNG 4 NĂM 2021, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (SFJC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2, khu B, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội có sự tham dự của 54 cổ đông, chiếm 66.76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, và các thông tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Ông Nguyễn Văn Quý báo cáo với cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo Hội đồng quản trị Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu sản phẩm mới, tập trung đầu tư vào công tác truyền thông nhằm phát triển thương hiệu, đồng thời khai thác tối đa hiệu quả các dịch vụ cảng tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, tuy nhiên ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là rất lớn nên chưa hoàn thành được kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị (giữa)
Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch Hội đồng quản trị (giữa)

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Tổng Giám đốc – Đặng Tấn Thành, năm 2020 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu 1.432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,026 tỷ đồng, chia cổ tức là 2,5%/ vốn điều lệ. Đây là một cố gắng của tập thể người lao động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam trong bối cảnh khó khăn chung của ngành phân bón, đồng thời chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Ông Đặng Tấn Thành - Tổng Giám đốc công ty phát biểu
Ông Đặng Tấn Thành – Tổng Giám đốc công ty phát biểu

Năm 2021, SFJC đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 1.670 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự, cải tiến máy móc thiết bị, xây dựng các giải pháp để phát triển thương hiệu nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh sắp đến. Trong quá trình hoạt động Công ty bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của SFJC và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Tin: Quốc Hùng – Anh Dũng

 

 

 

 

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm