Thông báo ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCD 2018

 webmaster  03-03-2018  294 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán NM; Sở Giao dịch CK, Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin thông báo quý cơ quan, Quý cổ đông về ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với các nội dung chính như sau:
– Tên chứng khoán: Công ty CP Phân bón Miền Nam.
– Mã chứng khoán: SFG.
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
– Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
– Sàn giao dịch: HOSE.
– Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2018.
1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Nội dung: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông.
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/4/2018.
– Địa điểm: Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
– Nội dung họp: Thông báo sau.
Trân trọng,

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm